NZGS Ratings

Rank Name Strength
1 Charlie Han 5D (2518.50)
2 Chahine Koleejan 5D (2517.91)
3 Ken Xie 5D (2510.99)
4 Longyang Li 5D (2506.86)
5 Richard Kim 5D (2503.76)
6 Kevin Yang 5D (2502.23)
7 Juhua Zhou 5D (2501.00)
8 Moses Fan 5D (2490.41)
9 Haijun Feng 5D (2483.70)
10 Tony Li 5D (2474.44)
11 Gang Du 5D (2457.58)
12 Zixiang Lei 5D (2456.24)
13 Jeong Kim 4D (2446.41)
14 Humphrey Li 4D (2439.76)
15 David Wu 4D (2421.59)
16 Roger Li 4D (2418.87)
17 Graeme Parmenter 4D (2417.99)
18 Danny Wu 4D (2401.75)
19 Kyle Jones 4D (2400.00)
20 Yao Lu 4D (2400.00)
21 Jinhyeon Kim 4D (2391.92)
22 Don Wan 4D (2383.47)
23 Jin Luo 4D (2380.79)
24 Jianming Zhu 4D (2377.97)
25 Barry Phease 4D (2376.92)
26 Theodore Zhang 4D (2374.08)
27 Chaoqun Zhou 4D (2371.53)
28 Weiran Lin 4D (2370.04)
29 Bo Cheng 4D (2366.36)
30 Wengang Zhang 4D (2366.30)
31 Colin Grierson 4D (2360.67)
32 Rui Xu 3D (2338.35)
33 Guang Qui 3D (2307.17)
34 Matthew Woods 3D (2300.35)
35 Jack Gan 3D (2300.00)
36 Tianwei Hao 3D (2298.21)
37 John Chen 3D (2295.78)
38 Kelvin Li 3D (2292.67)
39 Shiyong Du 3D (2290.40)
40 Teru Yanagihashi 3D (2272.28)
41 Wenxin Wang 3D (2268.47)
42 Fred Chen 2D (2219.60)
43 Yucong Phease 2D (2192.64)
44 Alois Tu 2D (2183.41)
45 Selwyn Xin 2D (2180.94)
46 Ivan Guozhi 2D (2172.94)
47 Sylvain Gantois 2D (2159.27)
48 Xiayang Fan 1D (2140.61)
49 Jae Kim 1D (2139.76)
50 Bill Gu 1D (2130.03)
51 Fergus Roache 1D (2116.75)
52 Haidong Tang 1D (2110.66)
53 Yen-Ting Liu 1D (2107.19)
54 Zhong Tang 1D (2106.20)
55 Pengcheng Guo 1D (2102.99)
56 Shumin Chen 1D (2098.95)
57 Andy Wu 1D (2097.15)
58 Mitsutaka Sato 1D (2087.86)
59 Punn Roongnirandon 1D (2087.25)
60 Culture Guo 1D (2082.24)
61 Paul Yates 1D (2082.22)
62 Zhao Baohen 1D (2078.58)
63 Hordur Thordarson 1D (2067.87)
64 Yilin Lu 1K (2048.05)
65 Rui Li 1K (2005.30)
66 Aki Watanabe 1K (1965.71)
67 Fulin Hong 2K (1922.56)
68 Oscar Lu 2K (1918.47)
69 Daniel Liang 2K (1914.32)
70 Will Gui 2K (1887.90)
71 Danny Zhou 2K (1871.57)
72 Amy Bian 3K (1840.00)
73 Michael Chisnall 3K (1800.00)
74 Tianze Wang 3K (1784.89)
75 Lan Bui 4K (1738.93)
76 Shucheng Shen 4K (1737.74)
77 Michael Taler 4K (1723.12)
78 Don Fairley 4K (1664.89)
79 Greg Williams 4K (1651.21)
80 Konstantin Kondaurov 5K (1641.62)
81 Keqi Wu 5K (1629.34)
82 Michael Goltze 5K (1620.69)
83 Rafick Koleejan 5K (1614.60)
84 Felix Liu 5K (1609.29)
85 Mark Pearson 5K (1593.99)
86 Joshua Scott 6K (1535.82)
87 Peiyi Wang 6K (1519.95)
88 Christopher Meekin 7K (1402.43)
89 Harald Lin 7K (1397.14)
90 Christopher Riding 7K (1383.05)
91 Louis Liu 7K (1382.92)
92 Ethan Jiao 8K (1308.95)
93 Samuel Murray 8K (1300.00)
94 Eric Chen 8K (1265.96)
95 Ted Fuller 9K (1228.52)
96 Alexander Heyes 9K (1200.00)
97 Ziyao Wang 9K (1184.43)
98 Chisato Aida 9K (1159.06)
99 Chenrong Lu 10K (1120.54)
100 Michael Nichols 10K (1100.00)
101 Jiayu Zhang 10K (1094.07)
102 Manon Cousin 10K (1093.78)
103 Tyler Xue 11K (1033.80)
104 Yudi Wu 11K (965.44)
105 Andy Li 11K (951.22)
106 Yuhao Pang 12K (918.43)
107 Aaron Yang 12K (875.95)
108 Lucas Li 13K (842.80)
109 Grace Sun 13K (803.13)
110 Li Liu 13K (784.58)
111 Doreen Li 13K (753.59)
112 Gary Cui 15K (642.51)
113 Teri Cheung 15K (640.86)
114 Olivia Hui 15K (606.96)
115 Finn Bodkin 15K (600.00)
116 An Baker 15K (563.91)
117 Caleb Murray 16K (535.88)
118 Ivy Wang 16K (532.78)
119 Jennifer Springer 16K (517.84)
120 Caleb Fyfe 16K (517.84)
121 Mathew Ma 16K (506.34)
122 Kay Bui 16K (500.00)
123 Darren Pan 17K (415.79)
124 Lachlan Gaudin 17K (361.76)
125 Tim Baxter 17K (353.90)
126 Louis Barron 18K (313.97)
127 Kenneth Mitchell 18K (306.64)
128 Henry Ruan 19K (247.57)
129 Devin Courchaine 20K (100.00)
130 Andre Karlovsky 20K (99.39)
131 YiBiao Ang 20K (54.45)
132 Troy Gouk-Macdonald 21K (17.92)
133 Shane Meekin 23K (-183.54)
134 Claire Wu 23K (-206.35)
135 Nick Waddington 23K (-220.05)
136 Meilissa Montante 25K (-400.00)
137 Elbert Alcantara 30K (-900.00)