NZGS Ratings

Note: The ratings list contains data from players who played in tournaments since 2018. You can still compete in tournaments if you are not in the list, just fill in the tournament registration form accordingly.
Rank Name Strength NZGS ID
1 Kevin Liu 6D (2608.98) 000158
2 Chahine Koleejan 5D (2530.96) 000128
3 Ken Xie 5D (2521.41) 000127
4 Charlie Han 5D (2518.50) 000029
5 Longyang Li 5D (2506.86) 000006
6 Richard Kim 5D (2503.76) 000003
7 Kevin Yang 5D (2502.23) 000012
8 Juhua Zhou 5D (2501.00) 000004
9 Zixiang(Jerry) Lei 5D (2497.57) 000096
10 Haijun Feng 5D (2483.70) 000112
11 Moses Fan 5D (2479.00) 000100
12 Tony Li 5D (2474.44) 000008
13 Gang Du 5D (2467.43) 000105
14 Jeong Kim 4D (2446.41) 000019
15 David Wu 4D (2425.74) 000118
16 Roger Li 4D (2418.87) 000005
17 Hanping(Humphrey) Li 4D (2402.53) 000031
18 Danny Wu 4D (2401.75) 000014
19 Yao Lu 4D (2400.00) 000034
20 Kyle Jones 4D (2400.00) 000172
21 Ron Ren 4D (2394.04) 000159
22 Jin(Richard) Luo 4D (2393.35) 000115
23 Jinhyeon Kim 4D (2391.92) 000117
24 Graeme Parmenter 4D (2389.53) 000018
25 Weiran Lin 4D (2384.04) 000098
26 Kyle Jones 4D (2382.07) 000033
27 Don Wan 4D (2380.21) 000101
28 Jianming Zhu 4D (2377.97) 000103
29 Barry Phease 4D (2376.92) 000027
30 Theodore Zhang 4D (2374.08) 000099
31 Chaoqun Zhou 4D (2367.64) 000109
32 Bo Cheng 4D (2366.36) 000009
33 Wengang Zhang 4D (2366.30) 000013
34 Colin Grierson 3D (2343.80) 000002
35 Rui Xu 3D (2338.35) 000007
36 Guang Qui 3D (2307.17) 000121
37 Matthew Woods 3D (2300.35) 000035
38 Jack Gan 3D (2300.00) 000015
39 Tianwei Hao 3D (2298.21) 000120
40 John Chen 3D (2295.78) 000016
41 Kelvin Li 3D (2292.67) 000108
42 Shiyong Du 3D (2290.40) 000023
43 Zhaokun Wu 3D (2286.49) 000160
44 Teru Yanagihashi 3D (2272.28) 000017
45 Wenxin Wang 3D (2268.47) 000119
46 Wei Lin 2D (2234.91) 000166
47 Fred Chen 2D (2219.60) 000097
48 Lance X 2D (2214.93) 000167
49 Yucong Phease 2D (2192.64) 000028
50 Alois Tu 2D (2183.41) 000107
51 Selwyn Xin 2D (2177.37) 000116
52 Ivan Guozhi 2D (2172.94) 000106
53 Linda Hu 2D (2162.18) 000164
54 Sylvain Gantois 2D (2159.27) 000001
55 Jae Kim 1D (2139.76) 000092
56 Bill Gu 1D (2130.03) 000131
57 Fergus Roache 1D (2116.75) 000030
58 Qingwen(Culture) Guo 1D (2112.99) 000124
59 Haidong Tang 1D (2110.66) 000011
60 Xiayang(Ray) Fan 1D (2110.55) 000104
61 Yen-Ting Liu 1D (2107.19) 000066
62 Zhong Tang 1D (2106.37) 000010
63 Pengcheng Guo 1D (2102.99) 000123
64 Shumin Chen 1D (2098.95) 000110
65 Andy Wu 1D (2097.15) 000095
66 Mitsutaka Sato 1D (2087.86) 000062
67 Punn Roongnirandon 1D (2087.25) 000114
68 Paul Yates 1D (2082.22) 000036
69 Zhao Baohen 1D (2078.58) 000125
70 Hordur Thordarson 1D (2067.87) 000056
71 Yilin Lu 1K (2048.05) 000102
72 Yen-Chu(Milu) Lu 1K (2032.32) 000171
73 Rui Li 1K (2005.30) 000037
74 Aki Watanabe 1K (1965.71) 000032
75 Teri Cheung 2K (1935.26) 000149
76 Fulin Hong 2K (1922.56) 000021
77 Oscar Lu 2K (1918.47) 000088
78 Daniel Liang 2K (1914.32) 000087
79 Danny Zhou 2K (1871.57) 000085
80 Tianze Wang 2K (1856.28) 000145
81 Chris Ding 3K (1837.27) 000153
82 Amy Bian 3K (1805.17) 000150
83 Michael Chisnall 3K (1800.00) 000058
84 Zhang Gan 3K (1773.32) 000161
85 Rafick Koleejan 3K (1760.76) 000113
86 Will Gui 3K (1757.84) 000143
87 Lan Bui 4K (1738.93) 000038
88 Eric Chen 4K (1733.30) 000075
89 Michael Taler 4K (1723.12) 000054
90 Shucheng Shen 4K (1673.39) 000148
91 Don Fairley 4K (1664.89) 000055
92 Greg Williams 4K (1655.88) 000020
93 Konstantin Kondaurov 5K (1641.62) 000091
94 Keqi Wu 5K (1629.34) 000134
95 Michael Goltze 5K (1620.69) 000067
96 Felix Liu 5K (1618.08) 000147
97 Mark Pearson 5K (1593.99) 000039
98 Peiyi(Avery) Wang 6K (1542.38) 000090
99 Joshua Scott 6K (1535.82) 000025
100 Emma Reynolds 7K (1441.98) 000152
101 Christopher Riding 7K (1421.16) 000138
102 Christopher Meekin 7K (1402.43) 000026
103 Harald Lin 7K (1397.14) 000136
104 Ethan Jiao 8K (1308.95) 000073
105 Samuel Murray 8K (1300.00) 000040
106 Louis Liu 8K (1291.77) 000089
107 Ted Fuller 9K (1228.52) 000086
108 Alexander Heyes 9K (1200.00) 000041
109 Ziyao Wang 9K (1184.43) 000070
110 Chisato Aida 9K (1159.06) 000094
111 Chenrong Lu 10K (1120.54) 000043
112 Michael Nichols 10K (1100.00) 000042
113 Caleb Murray 10K (1100.00) 000141
114 Jiayu Zhang 10K (1094.07) 000079
115 Manon Cousin 10K (1093.78) 000060
116 Tyler Xue 11K (1033.80) 000093
117 Zixing Guo 11K (1018.68) 000155
118 Nick Waddington 11K (1000.00) 000151
119 Yudi Wu 11K (965.44) 000080
120 Andy Li 11K (951.22) 000074
121 Yuhao Pang 12K (918.43) 000082
122 Phoebe Liu 12K (914.00) 000163
123 Aaron Yang 12K (875.95) 000071
124 Grace Sun 13K (803.13) 000078
125 Lucas Li 13K (785.67) 000077
126 Li Liu 13K (784.58) 000111
127 Doreen Li 13K (753.59) 000076
128 Ziwen Guo 14K (737.40) 000154
129 Chris Li 14K (735.18) 000157
130 Ziqian(James) Huang 14K (714.21) 000162
131 Gary Cui 15K (642.51) 000072
132 Olivia Hui 15K (606.96) 000044
133 Finn Bodkin 15K (600.00) 000022
134 An Baker 15K (563.91) 000069
135 Ivy Wang 16K (532.78) 000083
136 Jennifer Springer 16K (517.84) 000065
137 Caleb Fyfe 16K (517.84) 000064
138 Kay Bui 16K (500.00) 000045
139 Mathew Ma 16K (466.29) 000068
140 Darren Pan 17K (415.79) 000081
141 Lachlan Gaudin 17K (361.76) 000048
142 Tim Baxter 17K (353.90) 000047
143 Louis Barron 18K (313.97) 000061
144 Kenneth Mitchell 18K (306.64) 000046
145 Henry Ruan 19K (247.57) 000057
146 Devin Courchaine 20K (100.00) 000049
147 Andre Karlovsky 20K (99.39) 000063
148 YiBiao Ang 20K (54.45) 000052
149 Troy Gouk-Macdonald 21K (17.92) 000050
150 Shane Meekin 23K (-183.54) 000024
151 Claire Wu 23K (-206.35) 000084
152 Meilissa Montante 25K (-400.00) 000051
153 Elbert Alcantara 30K (-900.00) 000053


Print   Email