NZGS Ratings

Last update made on 21/03/2024
If you believe there is an issue with your rank, you can contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


A few notes about the rating system:
  • If a player's rank is marked with a '?', it means their rank is provisional and subject to change quickly based on their upcoming games.
  • It typically takes about 10 games (or 2 tournaments) to establish a more stable rank.
  • When a player with an established rank competes against a player with a provisional rank, the outcome of the game will have less impact on the established rank player.

Rank Name Strength NZGS ID
1 Kevin Liu 6D? (2608.98) 000158
2 Chahine Koleejan 5D (2531.86) 000128
3 Ken Xie 5D (2520.93) 000127
4 Charlie Han 5D (2518.50) 000029
5 Zixiang(Jerry) Lei 5D (2516.64) 000096
6 Longyang Li 5D (2506.86) 000006
7 Richard Kim 5D? (2503.76) 000003
8 Kevin Yang 5D (2502.23) 000012
9 Juhua Zhou 5D (2501.00) 000004
10 Michael Lee 5D? (2500.00) 000215
11 Duke Liu 5D? (2491.39) 000195
12 Haijun Feng 5D? (2483.70) 000112
13 Amy Song 5D (2475.10) 000126
14 Tony Li 5D? (2474.44) 000008
15 Moses Fan 5D (2471.31) 000100
16 Gang Du 5D (2461.80) 000105
17 Fang Xie 5D? (2454.68) 000199
18 Jeong Kim 4D (2446.41) 000019
19 David Wu 4D (2425.74) 000118
20 Weiran Lin 4D (2423.01) 000098
21 Danny Wu 4D? (2401.75) 000014
22 Yao Lu 4D? (2400.00) 000034
23 Kyle Jones 4D? (2400.00) 000172
24 Ron Ren 4D? (2394.04) 000159
25 Jin(Richard) Luo 4D (2393.35) 000115
26 Heungsik Lee 4D? (2392.61) 000211
27 Jinhyeon Kim 4D? (2391.92) 000117
28 Graeme Parmenter 4D (2389.53) 000018
29 Roger Li 4D (2384.90) 000005
30 Kyle Jones 4D? (2382.07) 000033
31 Jianming Zhu 4D? (2377.97) 000103
32 Barry Phease 4D? (2376.92) 000027
33 Theodore Zhang 4D? (2374.08) 000099
34 Bo Cheng 4D (2366.36) 000009
35 Huiyi Shi 4D (2366.33) 000193
36 Wengang Zhang 4D (2366.30) 000013
37 Don Wan 4D (2359.81) 000101
38 Chaoqun Zhou 3D (2338.43) 000109
39 Rui Xu 3D? (2338.35) 000007
40 Hanping(Humphrey) Li 3D (2327.67) 000031
41 Xiaoning(Nick) Zhuang 3D (2327.03) 000182
42 Vincent Preiss 3D? (2324.47) 000181
43 Yongxue Jin 3D? (2316.76) 000176
44 Tianbo Yu 3D (2312.30) 000189
45 MinQi(Patrick) Wang 3D (2312.07) 000174
46 Kelvin Li 3D (2311.47) 000108
47 Poz Roman 3D? (2310.43) 000200
48 Colin Grierson 3D (2309.83) 000002
49 Lance X 3D (2309.51) 000167
50 Niu Liu 3D? (2309.21) 000196
51 Guang Qiu 3D (2309.02) 000121
52 Shiyong Du 3D (2308.67) 000023
53 Matthew Woods 3D? (2300.35) 000035
54 Jack Gan 3D? (2300.00) 000015
55 Alec Shi 3D? (2300.00) 000220
56 Tianwei Hao 3D? (2298.21) 000120
57 John Chen 3D (2295.78) 000016
58 Zhaokun Wu 3D? (2286.49) 000160
59 Lin Ni 3D? (2283.39) 000201
60 Zheng(John) Fan 3D? (2279.95) 000180
61 Teru Yanagihashi 3D (2272.28) 000017
62 Wenxin Wang 3D? (2268.47) 000119
63 Wei Lin 3D (2261.14) 000166
64 Maurice Su 2D? (2231.00) 000197
65 Fred Chen 2D? (2219.60) 000097
66 Lingang Li 2D? (2205.56) 000183
67 Yucong Phease 2D (2192.64) 000028
68 Alois Tu 2D? (2183.41) 000107
69 Selwyn Xin 2D (2177.37) 000116
70 Ivan Guozhi 2D? (2172.94) 000106
71 Byungdoo Lee 2D (2171.23) 000194
72 Gary Zhang 2D? (2170.35) 000184
73 Sylvain Gantois 2D (2170.28) 000001
74 Linda Hu 2D? (2162.18) 000164
75 Corrin Lakeland 2D (2150.44) 000173
76 Jae Kim 1D (2139.76) 000092
77 Qingwen(Culture) Guo 1D (2136.87) 000124
78 Bill Gu 1D? (2130.03) 000131
79 Ziqing Zhuxi 1D? (2124.10) 000204
80 Zhong Tang 1D (2122.55) 000010
81 Xiayang(Ray) Fan 1D (2117.37) 000104
82 Haidong Tang 1D? (2110.66) 000011
83 Yen-Ting Liu 1D? (2107.19) 000066
84 Pengcheng Guo 1D? (2102.99) 000123
85 Fergus Roache 1D (2100.51) 000030
86 Quan Sun 1D? (2100.00) 000216
87 Adam Reis 1D? (2100.00) 000219
88 Shumin Chen 1D? (2098.95) 000110
89 Mitsutaka Sato 1D (2087.86) 000062
90 Punn Roongnirandon 1D? (2087.25) 000114
91 Andy Wu 1D (2085.71) 000095
92 Paul Yates 1D? (2082.22) 000036
93 Yuxuan He 1D? (2080.23) 000186
94 Zhao Baohen 1D? (2078.58) 000125
95 Hordur Thordarson 1D? (2067.87) 000056
96 Shawn Lam 1D? (2066.09) 000208
97 Yilin Lu 1K (2048.94) 000102
98 Rui Li 1K? (2005.30) 000037
99 Kevin Ho 1K? (2000.00) 000214
100 Chris Ding 1K (1996.32) 000153
101 Connie Guo 1K? (1977.17) 000202
102 Aki Watanabe 1K (1965.71) 000032
103 Greg Williams 1K (1955.11) 000020
104 Teri Cheung 2K (1935.26) 000149
105 Fulin Hong 2K (1922.56) 000021
106 Tianze Wang 2K (1920.81) 000145
107 Yen-Chu(Milu) Lu 2K (1920.16) 000171
108 Oscar Lu 2K? (1918.47) 000088
109 Daniel Liang 2K? (1914.32) 000087
110 Eric Chen 2K (1905.45) 000075
111 Ben Xie 2K? (1900.00) 000213
112 Danny Zhou 2K? (1871.57) 000085
113 Jiayi Liu 2K? (1855.43) 000198
114 Amy Bian 3K (1803.17) 000150
115 Ira Turvey 3K? (1800.00) 000212
116 Xinrua(Tony) Ka 3K? (1800.00) 000179
117 Michael Chisnall 3K? (1800.00) 000058
118 Zhang Gan 3K? (1773.32) 000161
119 Rafick Koleejan 4K (1741.49) 000113
120 Lan Bui 4K? (1738.93) 000038
121 Michael Taler 4K? (1723.12) 000054
122 Stephen Lapshev 4K (1686.13) 000185
123 Shucheng Shen 4K (1673.39) 000148
124 Don Fairley 4K? (1664.89) 000055
125 Konstantin Kondaurov 5K? (1641.62) 000091
126 Will Gui 5K (1636.49) 000143
127 Keqi Wu 5K? (1629.34) 000134
128 Howard Tung 5K (1627.98) 000187
129 Michael Goltze 5K (1620.69) 000067
130 Felix Liu 5K (1618.08) 000147
131 Mark Pearson 5K? (1593.99) 000039
132 Peiyi(Avery) Wang 5K (1590.39) 000090
133 Teetatchai Powisan 5K? (1557.13) 000191
134 Joshua Scott 6K? (1535.82) 000025
135 Ziqian(James) Huang 6K (1502.95) 000162
136 Jimmy Jung 6K? (1498.66) 000210
137 Zixing Guo 7K (1448.81) 000155
138 Emma Reynolds 7K (1441.98) 000152
139 Christopher Riding 7K (1421.16) 000138
140 Howard Zheng 7K? (1420.02) 000206
141 Christopher Meekin 7K (1402.43) 000026
142 Chongbin Xu 7K? (1400.00) 000205
143 Corrie Guo 7K? (1400.00) 000203
144 Christopher Scovell-Lightfoot 7K? (1399.74) 000188
145 Harald Lin 7K? (1397.14) 000136
146 Ethan Jiao 8K? (1308.95) 000073
147 Samuel Murray 8K? (1300.00) 000040
148 Louis Liu 8K (1256.90) 000089
149 Ted Fuller 9K? (1228.52) 000086
150 Alexander Heyes 9K? (1200.00) 000041
151 Ziyao Wang 9K? (1184.43) 000070
152 Jiayu Zhang 9K (1163.34) 000079
153 Chisato Aida 9K? (1159.06) 000094
154 Caleb Murray 10K (1120.55) 000141
155 Chenrong Lu 10K? (1120.54) 000043
156 Michael Nichols 10K? (1100.00) 000042
157 Ryan Hu 10K? (1100.00) 000177
158 Yuxuan Lu 10K? (1099.45) 000207
159 Manon Cousin 10K? (1093.78) 000060
160 Chris Li 10K (1090.34) 000157
161 Tyler Xue 11K? (1033.80) 000093
162 Nick Waddington 11K? (1000.00) 000151
163 Yudi Wu 11K (965.44) 000080
164 Andy Li 11K? (951.22) 000074
165 Yuhao Pang 12K (918.43) 000082
166 Phoebe Liu 12K? (914.00) 000163
167 Aaron Yang 12K? (875.95) 000071
168 Grace Sun 13K? (803.13) 000078
169 Lucas Li 13K (785.67) 000077
170 Li Liu 13K? (784.58) 000111
171 Doreen Li 13K? (753.59) 000076
172 Ziwen Guo 14K (737.40) 000154
173 Gary Cui 15K? (642.51) 000072
174 Olivia Hui 15K? (606.96) 000044
175 Finn Bodkin 15K? (600.00) 000022
176 An Baker 15K? (563.91) 000069
177 Ivy Wang 16K? (532.78) 000083
178 Caleb Fyfe 16K? (517.84) 000064
179 Jennifer Springer 16K? (517.84) 000065
180 Kay Bui 16K? (500.00) 000045
181 Mathew Ma 16K (466.29) 000068
182 Darren Pan 17K? (415.79) 000081
183 Lachlan Gaudin 17K? (361.76) 000048
184 Tim Baxter 17K? (353.90) 000047
185 Louis Barron 18K? (313.97) 000061
186 Kenneth Mitchell 18K? (306.64) 000046
187 Henry Ruan 19K? (247.57) 000057
188 Devin Courchaine 20K? (100.00) 000049
189 Andre Karlovsky 20K? (99.39) 000063
190 YiBiao Ang 20K? (54.45) 000052
191 Troy Gouk-Macdonald 21K? (17.92) 000050
192 Shane Meekin 23K? (-183.54) 000024
193 Claire Wu 23K (-206.35) 000084
194 Meilissa Montante 25K? (-400.00) 000051
195 Elbert Alcantara 30K? (-900.00) 000053